สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยม สนามสอบ O-NET ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองชุม

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยม สนามสอบ O-NET โรงเรียนบ้านเมืองชุม ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) (สทศ.) มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เป็นศูนย์สอบดำเนินการทตสอบให้กับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านเมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย