#สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย

ยวันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายบุญล้อม โสภาพรม รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ การบริหารและการจัดการเรียนการสอน ร.ร.บ้านป่าอ้อดอนชัย ชื่นชมเด็กชั้น ป.1 อ่านภาษาไทยได้คล่องแคล่วคิดเป็นร้อยละ 95 โดยมีนายสุทัศน์ อินยาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย ให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยมทุกระดับชั้น ณ ร.ร.บ้านป่าอ้อดอนชัย ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย

#ปืนทอง ชีพสุกใส ปชส.สพป.ชร 1