สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ ต.แม่กรณ์

วันที่ 23 มีนาคม 2564 นายบุญล้อม โสภาพรม รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ การบริหารและการจัดการเรียนการสอน ร.ร.บ้านปางริมกรณ์ โดยมีนายจักรพันธ์ ชื่นโชคชัย ประธานกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์-ดอนชัย และมานิตย์ ถูนาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางริมกรณ์พร้อมคณะครูให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการใช้พื้นที่เป็นฐานในการเรียนรู้ และการจัดพื้นที่ของโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ณ ร.ร.บ้านปางริมกรณ์ ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย