สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน โรงเรียนบ้านห้วยชมภู

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วยคณะตรวจติดตาม ความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู เพื่อให้เป็นไปตาม นโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีเป้าหมายให้โรงเรียนจัดการเรียน รูปแบ on-site ร้อยเปอร์เซ็นต์ เพื่อแก้ปัญหา “สภาวะการเรียนรู้ถดถอย” พร้อมมอบแนวทาง สพป.เชียงราย เขต 1 ขับเคลื่อนมาตรการ 5 พร้อม ณ โรงเรียนบ้านห้วยชมภู ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย