สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจความพร้อมก่อนเปิดบ้านเรียนตินติน

วันที่ 28 มิถุนายน 2564นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ออกตรวจเยี่ยมสถานที่ ตามคำร้องขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว บ้านเรียนตินติน ชุมชนบ้านใหม่ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อพิจารณาความพร้อมของพื้นฐานของครอบครัวผู้เรียน ก่อนเสนอให้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายพิจารณาให้ความเห็นชอบและ สพฐ. จะได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดการเรียนการสอน ต่อไป สำหรับบ้านเรียน เป็น การจัดการศึกษาโดยครอบครัวเป็นสิทธิโดยถูกต้องตามมาตรา 12 ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และกฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547 ที่ให้ครอบครัวจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานได้ เป็นทางเลือกของครอบครัว ที่ประสงค์จะจัดการศึกษาให้กับบุตรเอง หากไม่ประสงค์จะส่งลูกเข้าโรงเรียน ตามสิทธิที่ครอบครัวได้รับโดยถูกต้องตามกฎหมาย