สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจความพร้อมการเปิดภาคเรียนโรงเรียนบ้านห้วยขม

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนบ้านห้วยขม พร้อมมอบนโยบายของ สพฐ. ที่ให้ทุกโรงเรียนจัดการเรียน รูปแบ on-site 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อแก้ปัญหา “ภาวการณ์เรียนรู้ถดถอย”โดยมีความพร้อมของโรงเรียน ความพร้อมของครู ความพร้อมของนักเรียนและผู้ปกครอง การจัดเตรียมแผนเผชิญเหตุ และเน้นให้สอนเด็ก ป.1 อ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย ณ โรงเรียนบ้านห้วยขม ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย