#สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ลดภาวการณ์เรียนรู้ถดถอย

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย พร้อมมอบนโยบายของ สพฐ. ที่ให้ทุกโรงเรียนจัดการเรียน รูปแบ on-site 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อแก้ปัญหา “ภาวการณ์เรียนรู้ถดถอย”โดยมีความพร้อมของโรงเรียน ความพร้อมของครู ความพร้อมของนักเรียนและผู้ปกครอง การจัดเตรียมแผนเผชิญเหตุ ณ โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย