สพป.เชียงราย เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนนำร่องสังกัด “รู้รับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการรู้รับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรอบด้านในสถานศึกษา ให้กับผู้บริหารและครูในโรงเรียนนำร่อง จำนวน 3 แห่งประกอบด้วย ร.ร.บ้านจะคือ ร.ร.บ้านห้วยทรายขาว และร.ร.บ้านป่าซาง โดยความร่วมมือขององค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทย ณ ห้องประชุมโรงแรม มาโย รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย