สพป.เชียงราย เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมการอ่านยุคใหม่ในโรงเรีย

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564  ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมการอ่านยุคใหม่ ครั้งที่ 1/2564 พร้อมอบรมคณะทำงานทุกคนให้สามารถดำเนินการอบรมรูปแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Team  ก่อนขยายผลในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้นำส่งเสริมการอ่านให้กับครูประจำห้องสมุด 102 โรงเรียนในสังกัด วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 และการประกวดนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านภายในเดือนสิงหาคม 2564  ณ ห้องประชุมพญามังราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย