สพป.เชียงราย เขต 1 ขับเคลื่อนพัฒนาเครื่องมือประเมินศักยภาพทางคณิตศาสตร์นักเรียนในสังกัด

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.สุธีรัตน์ อริเดช รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครื่องมือประเมินศักยภาพทางคณิตศาสตร์การคิดเลขเป็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ให้มีผลการประเมินการคิดเลขเป็นอยู่ในระดับดีขึ้นไป ณ ห้องประชุมพวงทอง สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย