สพป.เชียงราย เขต 1ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.คก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปด้วยความโปร่งใส ความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.ชร.1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย