สพป.เชียงราย ประชุมออนไลน์ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ผู้อำนวยการสถานศึกษา 102 แห่งในสังกัด

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบออนไลน์เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)ตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการถานศึกษาในปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย