สพป.ชร.1 Focus Group “โรงเรียนจัดการเรียนรวมคุณภาพที่แท้ เป็นได้ ไปถึง”

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและนโยบายให้กับผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกิจกรรมสนทนากลุ่ม (Focus Group) ประเด็น “โรงเรียนจัดการเรียนรวมคุณภาพที่แท้ เป็นได้ ไปถึง” ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ โดยมีคุณยงยศ โคตรภูธรณ มาเป็นวิทยากร ณ ห้องสมุดเสมสิกขาลัย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย