สพป.ชร.1 เยี่ยมสนามแข่งขัน หุ่นยนต์ และนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 นายมรกต อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เยี่ยมชมและให้กำลังใจสนามแข่งขัน หุ่นยนต์ และนักบินน้อย สพฐ. ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่ได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2566 เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ซึ่งนับเป็นผลสำเร็จของการจัดการศึกษาและเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย