สพป.ชร.1 เปิดอบรม ครู ป.3 จัดทำสื่อส่งเสริมการอ่านเพื่อความเข้าใจด้วยการใช้โปรแกรม CANVA

วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 นายมรกต อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดกาอบรมครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง การจัดทำสื่อส่งเสริมการอ่านเพื่อความเข้าใจด้วยการใช้โปรแกรม CANVA โดยมีครู ที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมจำนวน 30 คน ให้ได้รับความรู้ และมีความสามารถสร้างสื่อส่งเสริมการอ่านเพื่อความเข้าใจด้วยการใช้โปรแกรม canva รวมถึงการนำสื่อไปใช้ส่งเสริมการอ่านของนักเรียน ตามกระบวนการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจด้วยซึ่งหลังจากการอบรมเรียบร้อยแล้ว ครูจะได้รับการนิเทศ ติดตาม และเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานร่วมกันที่หลากหลายรูปแบบต่อไป ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย