สพป.ชร.1 เปิดปฐมนิเทศฯ พัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ในสังกัด 45 ราย

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นายมรกต อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ระหว่างวันที่ 2-3 พ.ย.66 และบรรยายพิเศษเรื่องการประพฤติและการปฏิบัติตนให้เป็นข้าราชการครูที่ดี การปฐมนิเทศฯ ครั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยของสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการปฐมนิเทศครูผู้ช่วยภายในสามสิบวันนับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมจำนวน 45 คน เพื่อให้การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู บรรลุตามความมุ่งหมาย พัฒนาให้มีความรู้ ความประพฤติ คุณลักษณะเหมาะสม มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ และมีคุณภาพส่งผลต่อผู้เรียน ณ ห้องประชุมพวงทอง สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

โดยผู้เข้ารับการปฐมนิเทศ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จำนวน 6 ราย เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 10 ราย เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน 23 ราย เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 จำนวน 3 ราย เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 และบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.เชียงราย (เดิม) จำนวน 7 ราย เมื่อวันที่ 27ตุลาคม 2566 รวมจำนวน 45 ราย