สพป.ชร.1 เตรียมความพร้อม ประชุมผู้ดูแลระบบการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นายมรกต อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 มอบหมายให้นายอาวุทธ์ ขันสิงห์เพชร รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ดูแลระบบการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยมีผู้ดูแลระบบของกลุ่มโรงเรียน และผู้ดูแลระบบของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย