สพป.ชร.1 เตรียมความพร้อมเจ้าภาพจัดงานวิชาการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับภาพเหนือ ปี 2566

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นายอาวุทธ์ ขันสิงห์เพชร รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดงานวิชาการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับภาพเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยปีนี้ สพฐ.ได้มอบให้ สพป.เชียงรายเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการฯเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยมีการเผยแพร่ผลงานวิชาการของสถานศึกษาต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และผลงานดีเด่นด้าน Coding “CODING Achievement Awards”ครั้งที่ 2 ของผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครู กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2566 ใช้พื้นที่ของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย (พื้นที่สันต้นเปา)เป็นสถานที่ในการจัดงาน ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย