สพป.ชร.1 เตรียมความพร้อมจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย สังกัด สพฐ. จังหวัดเชียงราย

วันที่ 18 เมษายน 2565 ภายในห้องประชุมกลุ่มแผน สพป.ชร.1 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. พื้นที่จังหวัดเชียงราย ที่จะมีขึ้นในวันที่ 19 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมพญามังราย โดย สพฐ. ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ในทุกจังหวัด เป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามขั้นตอนปฏิบัติ ตามที่กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำหนด อย่างเคร่งครัดและสมพระเกียรติ ให้แก่ผู้ได้รับพระราชทาน ประจำปี 2564 อันเป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศ และบำเหน็จความชอบซึ่งเป็นของพระมหากษัตริย์ที่ทรงสร้างขึ้นสำหรับพระราชทานเป็นความชอบในราชการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพสมเกียรติยศ และเป็นสิริมงคลแก่ผู้ได้รับพระราชทาน โดยพร้อมเพรียงกันทั้งประเทศ