สพป.ชร.1 เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ. “สุขาดี มีความสุข” รับเปิดเทอมใหม่

วันที่ 30 เมษายน 2567 นายมรกต อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสุขาดี มีความสุข ของสถานศึกษาในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 สนับสนุนให้โรงเรียนดำเนินการดูแลห้องน้ำห้องส้วมให้ถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค พร้อมให้โรงเรียนในสังกัดสำรวจหากพบความเสียหายของห้องน้ำห้องส้วม สพฐ.จะไจัดตั้งงบประมาณสนับสนุนต่อไป ณ ห้องประชุมพวงชมพู สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย