สพป.ชร.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตั้งและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 นายปริญญา ณ วันจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตั้งและซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม (DLTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งและซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมเบื้องต้น ให้กับโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมจำนวน 60 โรงเรียน ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย