สพป.ชร.1 อบรมยกระดับการเขียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดในห้องเรียน

วันที่ 12 มิถุนายน 2565 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเขียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดในห้องเรียน” โดย มูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคต ในกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และเครือข่ายมูลนิธิปัญญาวุฑฒิ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย