สพป.ชร.1 อบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร สร้างความปลอดภัย ใน 101 โรงเรียน อุ่นใจพร้อมรับเปิดเทอมใหม่

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จัดอบรม ตามโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมและป้องกันเหตุรำคาญ ปี 2566 ผ่านระบบ on-site และ On•line ให้กับผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารของ 101 โรงเรียนในสังกัด ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร นักเรียนได้รับบริการที่สะอาด ปลอดภัย เป็นการเตรียมความพร้อมอีกประการตามนโยบายด้านความปลอดภัย ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2566 โดยมี นายวชิระ หน่อแหวน นักวิชาการสาธารณสุข สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย