สพป.ชร.1 สร้างความเข้มแข็งและเครือข่ายดูแลสุขภาพจิตเด็ก 101 โรงเรียน ในระดับประถมศึกษา

วันที่ 27 มิถุนายน 2567 นายมรกต อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายดูแลสุขภาพจิตเด็กในระดับประถมศึกษา ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Meeting ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครู จำนวน 101 โรงเรียนในสังกัด เพื่อประกาศความร่วมมือในการทำงานร่วมงาน และทราบถึงระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพจิตเด็ก ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพจิตเด็ก โรงเรียนเกิดแนวทางในการทำงานดูแลส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งระบบนี้จะถูกออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของครู และช่วยลดภาระในการทำงานของครูให้มากที่สุด โดยมี แพทย์หญิงเกศสุดา หาญสุทธิเวชกุล จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น และคณะวิทยากร จากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ มาเป็นวิทยากรและสนับสนุนในการสร้างเครือข่าย ณ ห้อง ICT สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย