สพป.ชร.1 ลงนามถ่ายโอนฯโรงเรียนบ้านบ่อทอง ไปสังกัดเทศบาลตำบลท่าสุด

วันที่ 27 มีนาคม 2566 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 และนายสมศักดิ์ ศรีบุรี นายกเทศมนตรีตำบลท่าสุด ร่วมกันลงนามบันทึกถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาของโรงเรียนบ้านบ่อทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 ไปสังกัดเทศบาลตำบลท่าสุด ท่ามกลางสักขีพยานของทั้ง 2 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย