สพป.ชร.1 ร่วมเสนอความคิดเห็นต่อร่างเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยี่สิบปีของจังหวัดเชียงราย

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 มอบหมายให้นายอาวุทธ์ ขันสิงห์เพชร รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยี่สิบปีของจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2566-2585 ตามมติเห็นชอบนโยบายหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำเป้าหมายฯในในคราวประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการด้านวิชาการ กฎหมาย และการบูรณาการแผนงานโครงการ(อ.ก.น.บ.วิชาการฯ) ครั้งที่ 1/2565โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อ.เมือง จ.เชียงราย