สพป.ชร.1 ร่วมพิธีสูมาคารวะสระเกล้าดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

วันที่ 19 เมษายน 2566 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมกับ สพป.เชียงราย เขต 2-4 ร่วมพิธีสูมาคารวะสระเกล้าดำหัวนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด เชียงราย เนื่องในเทศกาลสงกาลสงกรานต์ “ปี๋ใหม่เมือง” อีกทั้งยังได้ร่วมกันจัดเตรียมอาหารคาวหวานไปร่วมให้บริการผู้ที่มาร่วมพิธีฯ ที่มีจำนวนกว่า 1,000 คน ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย