สพป.ชร.1 ร่วมประชุม สพฐ. รับนโยบายการรับนักเรียน และจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนจุดเน้นฯและนโยบายระยะเร่งด่วน Quick Win สพฐ.

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายมรกต อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 มอบหมายให้นายอาวุทธ์ ขันสิงห์เพชร รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 นายอภิปราย โสภายิ่ง รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อรับฟังการชี้แจงนโยบายการรับนักเรียนฯ และการใช้งานระบบรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 การดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน ที่สอดคล้องตามนโยบายและจุดเน้นฯ และนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย