สพป.ชร.1 ร่วมประชุมปฏิบัติการการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

วันที่ 13 มีนาคม 2566 นายอาวุทธ์ ขันสิงห์เพชร รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับผู้นำเข้าข้อมูลโครงการ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) และแนวทางการประเมินโครงการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้นำเข้าข้อมูลโครงการ (บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) และรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Z00M โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมพวงชุมพู สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย