สพป.ชร.1 รับรายงานตัวครูผู้ช่วย นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 (รอบที่ 1)และ ผู้สอบแข่งขันได้ บัญชี กศจ.เชียงราย บรรจุแต่งตั้งในโรงเรียนในสังกัด รวม 15 อัตรา


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายมรกต อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 มอบหมายให้นายกฤชณัท เทพนิล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคลคล ชี้แจงรายละเอียดและรับรายงานตัว ครูผู้ช่วย ที่ได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ทุกวิชาเอก รวมจำนวน 15 อัตรา นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 (รอบที่ 1) จำนวน 8 อัตรา และบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ บัญชี บัญชีฯ กศจ.เชียงราย จำนวน 7 อัตราได้แก่กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3 อัตรา กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา และกลุ่มวิชาพละศึกษา 2 อัตรา ก่อนที่จะจัดทำทะเบียนประวัติ และส่งตัวเพื่อไปบรรจุและแต่งตั้งในสถานศึกษา ตามที่ผู้มารายงานตัวได้เลือกไว้ ณ ห้องประชุมพวงทอง สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย