สพป.ชร.1 พิจารณาจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินให้กับโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษาการพิจารณาจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2566ครั้งที่ 4/2565 ได้รับจัดสรรฯ จาก สพฐ. จำนวน 2 อัตรา โดยดำเนินการนำอัตราที่ได้รับจัดสรรอัตราจ้างดังกล่าวให้สถานศึกษาในสังกัด ตามแนวทางการพิจารณาลำดับความสำคัญจำเป็น ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย