#สพป.ชร.1 ปิด”กีฬานางแลเกมส์” พ.ศ.2565

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 มอบถ้วยรางวัลและเป็นประธานมอบพิธีปิดการแข่งขัน “กีฬานางแลเกมส์” ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมให้นักรียนได้เล่นกีฬาและออกกำลังกาย เล่นกีฬาอย่างถูกต้องตามกฎกติกา มารยาท และความมีน้ำใจ เป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ เกิดความสมานฉันท์และสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โรงเรียนกลุ่มนางแล ได้แก่ ร.ร.บ้านสันต้นขาม ร.ร.บ้านนางแลใน ร.ร.บ้านป่ารวก(คุรุราษฏ์สงเคราะห์) ร.ร.บ้านนางแล และ ร.ร.อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลตำบลนางแล จำนวน 100,000 บาท ณ สนามโรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย