สพป.ชร.1 ประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานฯ นางปิยนี นันทสมบัติ อดีต ผอ.ร.ร.บ้านหนองหม้อ ผู้ทรงคุณวุฒิและ นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมพิทักษ์ ผอ.ร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) คณะกรรมการ ประเมิน นายสยาม จันปุย ผ.อ. ร.ร.บ้านห้วยทราย เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ในด้านที่ 1 ในด้าน ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 คือ ด้านความรู้ความสามารถ ในการบริหารจัดการสถานศึกษาฯ และการพัฒนาตนเองและวิซาชีพด้านที่ 3 คือ ผลการปฏิบัติงาน ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา และผลงานทางวิชาการ โดยมีผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มขุนกรณ์-ดอนชัย คณะครูมาร่วมให้กำลังใจและให้ข้อมูล ณ โรงเรียนบ้านห้วยทราย ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย