สพป.ชร.1 ประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแหย่ง

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานฯ และนางศรันยา ประใจ ผอ.ร.ร.บ้านร่องเบ้อวิทยา คณะกรรมการ ดำเนินกาiประเมิน นายณรงค์ฤทธิ์ ระวังศรี ผอ. ร.ร.บ้านป่าแหย่ง เพื่อเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ในด้านที่ 1 ในด้าน ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 คือ ด้านความรู้ความสามารถ ในการบริหารจัดการสถานศึกษาฯ และการพัฒนาตนเองและวิซาชีพด้านที่ 3 คือ ผลการปฏิบัติงาน ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา และผลงานทางวิชาการ โดยมีผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก คณะครูมาร่วมให้กำลังใจและให้ข้อมูล ณ โรงเรียนบ้านป่าแหย่ง ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย