สพป.ชร.1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนท่าสุด

วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 ของกลุ่มโรงเรียนท่าสุด จำนวน 5 คน จาก 4 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนห้วยพลูพิทยา โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง และโรงเรียนบ้านบ่อทอง ณ ห้องประชุม โรงเรียนห้วยพลูพิทยา ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย