สพป.ชร.1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนดอยลาน

วันที่ 21 มีนาคม 2566 นายสมคิด อุดปิน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 ของกลุ่มโรงเรียนดอยลาน จำนวน 5 โรงเรียนบ้านจำบอน โรงเรียนดอยลานพิททยา โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ และโรงเรียนบ้านโป่งช้างณ โรงเรียนดอยลานพิทยา ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย