สพป.ชร.1 ประชุมโรงเรียนในสังกัด ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา SAR

วันที่ 20 มีนาคม 2566 นายอาวุทธ์ ขันสิงห์เพชร รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุม ผ่านระบบ Microsoft Teamsในการประเมินคุณภาพและการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2565 ให้โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 จำนวน 102 โรงเรียน สามารถประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาและการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ณ ห้อง ICT สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย