สพป.ชร.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA Online ของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 นายอาวุทธ์ ขันสิงห์เพชร รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 23 โรงเรียน มีผู้บริหารสถานศึกษาและครูเข้าร่วมประชุมกว่า 60 คน ในการดำเนินงานการประเมิน ITA ข้อมูลพื้นฐานของการประเมิน ระเบียบวิธีในการประเมิน หลักเกณฑ์การประเมินผล ประเด็นในการประเมิน และวิธีการประเมินผ่านระบบ ITA Online เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย