สพป.ชร.1 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน แผนการรับนักเรียนและจำนวนห้องเรียน สร้างคุณภาพการศึกษาอย่างเท่าเทียม

วันที่ 24 มกราคม 2566 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาแผนการรับนักเรียนและจำนวนห้องเรียน ร่างประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จัดการศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษและโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมให้รับเด็กพิการเรียนร่วม ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย