สพป.ชร.1 ประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงานดีเด่นด้าน Coding”CODING Achievement Awards” ครั้งที่ 2 ระดับภาคเหนือ

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นายอาวุทธ์ ขันสิงห์เพชร รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงานดีเด่นด้าน Coding”CODING Achievement Awards” ครั้งที่ 2 ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2566และจะมีการมอบรางวัลในวันที่ 9 ก.ย.66 งานวิชาการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับภาพเหนือ ที่ สพป.เชียงราย เขต 1 จะเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลในโลกยุคใหม่ ขับเคลื่อนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และติดตามผลการใช้หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ Coding ในโรงเรียน เพื่อเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 เน้นที่จะพัฒนาความคิดที่เป็นระบบ การแก้ปัญหา การใช้เหตุผล หลักการวางลำดับขั้นตอนการคิดกระบวนการ เพื่อบูรณาการกับชีวิต และศาสตร์อื่น ๆ ได้ ณ ห้องประชุมรักษ์ไทย โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์ อ.เมือง จ.เชียงราย