สพป.ชร.1 ประชุมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ชั้น ป.1 ให้มีคุณภาพ

วันที่12 พฤษภาคม 2565 ดร.สุธีรัตน์ อริเดช รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีคุณภาพ ปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ณ ห้องประชุมพวงชมพู สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย