สพป.ชร.1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ปี 66 ระดับเขตพื้นที่ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 รอบระดับเขตพื้นที่ เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถและมีศักยภาพ ในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศ โดยในปีนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1ใช้สถานที่อขงโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย และโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเป็นสนามสอบระดับเขตพื้นที่มีนักเรียนสนใจสมัครเข้าสอบกว่า 2,000 คน ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย