สพป.ชร.1 จัดเวทีถอดบทเรียน การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้น ป.1 ที่ประสบความสำเร็จ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 นายอาวุทธ์ ขันสิงห์เพชร รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานการประชุมในการถอดบทเรียน การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้น ป.1 ที่ประสบความสำเร็จ รวมจำนวน 12 คน พร้อมมอบเกียรติบัตรให้ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นป.1 ที่นักเรียนมีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน Reading Test (RT) ค่าเฉลี่ยร้อยละ 90 ขึ้นไป รวมจำนวน 8 โรงเรียน นำทีมการถอดบทเรียนโดย นางเพ็ญศรี เตชนันท์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางพิมพา ตามี่ ศึกษานิเทศก์และนางเสาวลักษณ์ รัตนชูวงศ์ ศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมพวงชมพู สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย