สพป.ชร.1 จัดกิจกรรรมหน้าเสาธงเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร ครั้งที่ 3/2567

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 นายมรกต อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 นำผู้บริหารทางการศึกษา ผอ.กลุ่ม/หน่วย บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ จัดกิจกรรรมหน้าเสาธงเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร ครั้งที่ 3/2567 โดยมีการเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา พร้อมขับร้องเพลงชาติไทย การสวดมนต์ไหว้พระ การขับร้องเพลงสรรเสติญพระบารมี เพลงสุดดีจอมราชา การประกาศปฏิญญาเขตสุจริต ก่อนที่จะมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร เพื่อแสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย