สพป.ชร.1คัดเลือกนวัตกรรมการพัฒนาการบริหารการศึกษาของโรงเรียน ตามนโยบาย 4 ด้าน สพฐ.

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมการดำเนินคัดเลือกนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาของโรงเรียนภายในกลุ่มโรงเรียน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียน โดยได้ที่ได้มานำเสนอนวัตกรรม โดยสถานศึกษาที่ชนะเลิศ รองชนะเลิศการคัดเลือกดังกล่าว จะได้รับรางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อให้การดำเนินงานคัดเลือกนวัตกรรมเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินได้นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพได้ตรงตามจุดประสงค์และสอดรับกับนโยบายทั้ง 4 ด้านของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ ณ สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย