สพฐ.Kick off เปิดตัว รายการ “คลินิก สตผ.”

วันที่ 9 มีนาคม 2566 นายอาวุทธ์ ขันสิงห์เพชร รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มฯและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการจัดงาน Kick off เปิดตัว รายการ “คลินิก สตผ.” ผ่านระบบ Zoom Meeting และช่อง OBEC Channel และรับข้อมูลในการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้การขับเคลื่อนบรรลุผลตามเป้าหมายการดำเนินงาน ร่วมรับชม ณ ห้องประชุมพวงชมพู สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย