สพฐ.Cluster 16 ร่วมสนทนาและถอดประสบการณ์ ศึกษาสภาพการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบบมีส่วนร่วม


วันที่ 28 สิงหาคม 2566 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานกรรมการฯและผู้ตรวจราชการกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ ที่ 16 พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 14 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ให้ความคิดเห็น ร่วมสนทนาและถอดประสบการณ์ ศึกษาสภาพการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบบมีส่วนร่วมโดยกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการ ที่ 16 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดยดร.วรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. และคณะที่มาร่วมรับทราบปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย