สพฐ. เขตตรวจราชการที่ 16 จัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.สพท ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ สร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพการศึกษา

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 16 (เชียงราย-พะเยา-แพร่-น่าน) ในฐานะตัวแทนของ สพฐ. จัดทำบันทึกข้อตกลง(MOU)การปฏิบัติหน้างานในที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รวม 11 รายได้แก่ นายโยธิน สิทธิประเสริฐ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 3 น.ส.ฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 นายกรเอก มิ่งศรี รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 นายชัยณรงค์ สร้างช้าง รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 นายกฤษฎา พิมพันธ์ รอง ผอ.สพม.น่าน นายอาณัติ ผาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 นายกฤตภาส นิกรกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 นางนพมาศ วรผาบ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 นายศุทธา จักคาม รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 นายอารีย์ วรรณชัยรอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 และน.ส.อ้อนจันทร์ คำเพราะ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 เพื่อให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายซึ่งครอบคลุมภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สูงขึ้น และพร้อมที่จะรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา เป็นระยะเวลา 1 ปี ณ ห้องประชุมพวงชมภูและห้อง ICT สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย