สพฐ. ตรวจติดตามนโยบายในประเด็นเร่งด่วน ในเขตตรวจราชที่ 16 และ เขตตรวจราชการที่ 4

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ผู้ตรวจราชการและประธาน กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ได้นำ ผอ.สพท. ในเขตตรวจราชการ ที่ 16 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference นำเสนอข้อมูลความก้าวหน้าการขับเคลื่อนตามนโยบายในประเด็นเร่งด่วนที่สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในเรื่อง ความปลอดภัย โครงการพาน้องกลับมาเรียน และ โครงการโรงเรียนคุณภาพ พร้อมกับ เขตตรวจราชที่ 4 ต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้ดำเนินการสุ่มตรวจทั้ง 2 เขตตรวจราชการ โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการตรวจติดตาม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ของ สพฐ. ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย