สพฐ. จัดพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมพิธีเปิดการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รวมทั้งการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย คุณลักษณะอันพึงประสงค์และการสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติด โดยจัดเวทีการประกวดแข่งขันทักษะทั้งระดับภาคและระดับชาติ ซึ่งในปีนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนของจังหวัดร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดอย่างยิ่งใหญ่ ณ ข่วงเมืองน่าน ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน